29.5.2024: Janez Grošelj, partner in direktor ALFI Renewables d.o.o. je sodeloval na prvem Energetsko-investicijskem forumu.

Priložnosti zelenih naložb motivacija za premagovanje tveganj so velike. Na omizju o skladih in zelenih naložbah so se Janez Grošelj, MBA, ALFI Renewables, Tim Umberger, Advance Capital Partners, in Maja Žgajnar iz CMS RRH Slovenija, strinjali, da je za pospešitev zelenih naložb v Sloveniji nujno, da regulativa čimprej ustvari ugodnejše pogoje za njihovo izvedbo. Zelene naložbe v energetiki so za sklade privlačne, ker imajo dolgoročno rast in bo delež OVE v proizvodnji energije še naraščal, pa tudi, ker je sektor v procesu decentralizacije. »Kljub temu, da je regulativa obremenjujoča, prinaša tudi veliko priložnosti.