20.12.2023: Vetrna elektrarna Krivača v poskusnem delovanju

Vetrna elektrarna Krivača v Srbiji je pričela s poskusnim obratovanjem in prodajo elektrike.

Posebej ponosni smo, da smo s pomočjo partnerja MK ter vsemi izvajalci in s podporo bank, tako zahteven projekt uspeli uresničiti po prvotno zastavljeni časovnici.

Vetrna elektrarna Krivača je, skladno s prvotno zastavljenim terminskim planom, konec meseca novembra pričela s poskusnim obratovanjem in prodajo elektrike.

Ko bo elektrarna delovala s polno močjo, bo proizvodnja dosegla 310 GWh, kar zadošča za oskrbo 75.000 gospodinjstev in pomeni zmanjšanje emisij CO2 120 tisoč ton/letno.