naložbe v obnovljive vire energije

ALFI WIND FUND I

O SKLADU


Sklad ALFI WIND FUND I, Alternativni investicijski sklad, je glede na kompleksnost oziroma značilnosti naložb, v katere nalaga svoja sredstva, opredeljen kot alternativni investicijski sklad naložb v obnovljive vire energije. Sklad vlaga v podjetja, ki imajo v lasti vetrne elektrarne v obratovanju ali razvoju, na območju držav ciljne regije, ki vključuje naslednje države: Srbija, Hrvaška, Slovenija, Bosna in Hercegovina, Republika Severna Makedonija. Strategija sklada je usmerjena v aktivnosti, ki omogočajo realizacijo maksimalne možne cene pri prodaji Naložb, kar vključuje financiranje nadaljnjega razvoja in začetnih del (investicij), pogovore s potencialnimi odjemalci elektrike, pogovore s potencialnimi bančnimi financerji idr.


Pri upravljanju premoženja sklada sledimo tudi splošnim ciljem trajnostnega razvoja, ter glede na obseg in značilnosti poslovanja pri izbiri in upravljanju naložb upoštevamo škodljive vplive naložbenih odločitev na dejavnike trajnostnosti.


S skrbno izbiro naložb ter njihovim učinkovitim upravljanjem zagotavljamo maksimiranje vloženih sredstev.
EKIPA
Spoznajte našo ekipo
Upravljavec sklada je družba H-Planet d.o.o., ki zaposluje vrhunske strokovnjake iz področja energetike in finančnega sveta. 
ZA INVESTITORJE
Aplikacija za investitorje
Naložbo v izdelavo spletne strani sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.