naložbe v obnovljive vire energije

ALFI sklad zelenih virov energije

O SKLADU

ALFI sklad zelenih virov energije, Specialni investicijski sklad, vlaga v vetrne in sončne elektrarne, ki proizvajajo električno energijo s pretvorbo vetrne ali sončne energije, kot naravno obnovljivih virov, praviloma v fazi izgradnje / pozni fazi razvoja. Primarna ciljna regija zajema Slovenijo, Hrvaško in Srbijo, priložnostno pa je lahko naložba izvedena tudi v drugih državah jugovzhodne Evrope.


Pri upravljanju premoženja sklada sledimo splošnim ciljem trajnostnega razvoja, ter glede na obseg in značilnosti poslovanja pri izbiri in upravljanju naložb upoštevamo tudi škodljive vplive naložbenih odločitev na dejavnike trajnostnosti.

S skrbno izbiro naložb ter njihovim učinkovitim upravljanjem zagotavljamo maksimiranje vloženih sredstev.
EKIPA
Spoznajte našo ekipo
Upravljavec sklada je družba ALFI Renewables d.o.o., ki zaposluje vrhunske strokovnjake iz področja energetike in finančnega sveta ter ima dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev RS za upravljanje alternativnih investicijskih skladov zasebnega kapitala. 
ZA INVESTITORJE
Aplikacija za investitorje
Naložbo v izdelavo spletne strani sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.