SKLAD ZASEBNEGA DOLGA

ALFI PD

O SKLADU


Sklad ALFI PD, Specialni investicijski sklad, je glede na kompleksnost oziroma značilnosti naložb, v katere nalaga svoja sredstva, opredeljen kot sklad zasebnega dolga. Strategija Sklada je usmerjena v financiranje razvoja Mikro, majhnih in srednje velikih podjetij (MSP) in Majhnih Mid-cap podjetij.


Sklad v prvi vrsti investira v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški, lahko pa tudi v drugi državi članici Evropske Unije.Kaj financiramo?

Namen financiranja:

Financiranje rasti in razvoja podjetja
Obratni kapital in investicijsko financiranje (CAPEX)
Financiranje prevzemov in konsolidacij lastništva
Premostitveno financiranje
Projektno financiranje (infrastrukturni projekti)
Ostalo


Vrste posojil:
 Ponujamo najrazličnejše oblike posojil: zavarovana posojila, nezavarovana posojila kot tudi mezzanine posojila. Oblika in pogoji posojila so prilagojeni vsakemu financiranju posebej.


Višina posojila:
od 0,25 mio EUR dalje


Ročnost:
Kratkoročna in dolgoročna posojila z ročnostjo do 7 let


Obdobje odplačila in moratorij:
Amortizacijski načrt odplačila (vključujoč morebitni moratorij) oblikujemo tako, da ustreza finančnim zmožnostim vašega podjetja / projekta


Obrestne mere in pripadajoči stroški:
Fiksna ali variabilna obrestna mera. Pripadajoči stroški praviloma vključujejo stroške odobritveNaše prednosti
  1. Fleksibilnost: Sposobnost izvesti financiranje najkompleksnejših situacij
  2. Strukturiranje: Sposobnost strukturiranja financiranja za doseganje še tako specifičnih potreb in ciljev podjetja
  3. Individualni prilagojen pristop: Osredotočenost in individualen pristop k vsakemu podjetju in njegovim potrebam po financiranju 
  4. Direktna komunikacija: Tekom postopka odobritve poteka komunikacija direktno z odločevalci
  5. Hiter odzivni čas: Odzivni čas je odvisen od kompleksnosti financiranja, praviloma pa so odobrena sredstva podjetju na voljo v 2 do 4 tednih 
  6. Zaupnost: Na postopku odobritve financiranja dela majhna ekipa s poudarkom na zaupnosti informacij


S skrbno izbiro naložb ter njihovim učinkovitim upravljanjem zagotavljamo maksimiranje vloženih sredstev.
EKIPA
Spoznajte našo ekipo
Upravljavec Sklada je družba ALFI PD, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o., ki zaposluje vrhunske strokovnjake iz finančnega sveta.
ZA INVESTITORJE
Aplikacija za investitorje
Naložbo v izdelavo spletne strani sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.