Največji upravljavec skladov zasebnega kapitala s sedežem v Sloveniji.
0 sklada
zasebnega kapitala

(ALFI PE FUND in ALFI PE Growth FUND)

0
naložb
0 m EUR
zavez vlagateljev

Slovenski naložbeni program kapitalske rasti (SEGIP)

SID banka in Evropski investicijski sklad (EIF) sta v letu 2017 vzpostavila Slovenski naložbeni program kapitalske rasti (SEGIP) za lastniško in kvazi-lastniško financiranje slovenskih MSP-jev in mid-cap podjetij v fazi rasti v višini 100 milijonov EUR (SID banka in EIF oba po 50 milijonov EUR). SEGIP naslavlja tržno vrzel na področju lastniškega financiranja v Sloveniji, razvija okolje lastniškega financiranja ter pomaga pridobiti sredstva zasebnih vlagateljev za lastniško financiranje slovenskih podjetij v fazi rasti.

Od 100 milijonov EUR sredstev SEGIP-a jih je bilo 50 milijonov EUR namenjenih za sklade zasebnega kapitala s slovenskimi upravljavci, ki jih je na podlagi javnega razpisa izbral EIF. Sklad ALFI PE SIS je bil tako ustanovljen z vplačilom 25 milijonov EUR s strani SEGIP, poleg tega je pridobil še dodatna sredstva zasebnih vlagateljev v višini 1,8-kratnika vplačilnih sredstev SEGIP.

Cilj SEGIP-a je podpreti slovenska mala, srednje velika in mid-cap podjetja, privabiti mednarodne naložbe zasebnega kapitala v Slovenijo in graditi finančne in institucionalne zmogljivosti v Sloveniji s podpiranjem upravljavcev skladov zasebnega kapitala, ki pomemben del svojih naložb usmerjajo v slovenska podjetja.

SEGIP je eden od prvih finančnih programov, ki jih je EIF vzpostavil v okviru EIF-NPI Equity platforme in Naložbenega načrta za Evropo (EFSI) v sodelovanju z nacionalnimi spodbujevalnimi institucijami na EU ravni. SID banka je kot ustanovitvena članica pristopila k ustanovitvi te platforme septembra 2016.

Več o programu SEGIP na: https://www.eif.org/what_we_do/resources/slovene-equity-growth-investment-programme/index.htm

Sklad je bil ustanovljen v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP), ki sta ga vzpostavila SID banka in Evropski investicijski sklad (EIF).

SID banka in Evropski investicijski sklad (EIF) sta v letu 2017 vzpostavila Slovenski naložbeni program kapitalske rasti (SEGIP) za lastniško in kvazi-lastniško financiranje slovenskih MSP-jev in mid-cap podjetij v fazi rasti v višini 100 milijonov EUR (SID banka in EIF oba po 50 milijonov EUR). SEGIP naslavlja tržno vrzel na področju lastniškega financiranja v Sloveniji, razvija okolje lastniškega financiranja ter pomaga pridobiti sredstva zasebnih vlagateljev za lastniško financiranje slovenskih podjetij v fazi rasti.

Od 100 milijonov EUR sredstev SEGIP-a jih je bilo 50 milijonov EUR namenjenih za sklade zasebnega kapitala s slovenskimi upravljavci, ki jih je na podlagi javnega razpisa izbral EIF. Sklad ALFI PE Growth SIS je bil tako ustanovljen z vplačilom 25 milijonov EUR s strani SEGIP, poleg tega je pridobil še dodatna sredstva zasebnih vlagateljev v višini 1,6-kratnika vplačilnih sredstev SEGIP.

Cilj SEGIP-a je podpreti slovenska mala, srednje velika in mid-cap podjetja, privabiti mednarodne naložbe zasebnega kapitala v Slovenijo in graditi finančne in institucionalne zmogljivosti v Sloveniji s podpiranjem upravljavcev skladov zasebnega kapitala, ki pomemben del svojih naložb usmerjajo v slovenska podjetja.

SEGIP je eden od prvih finančnih programov, ki jih je EIF vzpostavil v okviru EIF-NPI Equity platforme in Naložbenega načrta za Evropo (EFSI) v sodelovanju z nacionalnimi spodbujevalnimi institucijami na EU ravni. SID banka je kot ustanovitvena članica pristopila k ustanovitvi te platforme septembra 2016.

Več o programu SEGIP na: https://www.eif.org/what_we_do/resources/slovene-equity-growth-investment-programme/index.htm

Sklad je bil ustanovljen v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP), ki sta ga vzpostavila SID banka in Evropski investicijski sklad (EIF).

Kriteriji naložb

Ozemlje naložbe:
  • Slovenija, Hrvaška
Naložbena pozornost:
  • MSP in midcaps podjetja
Kapitalski vložek:
  • 2-10 milijonov EUR
Časovni okvir naložbe:
  • 5-8 let
Ozemlje naložbe:
  • Slovenija, Hrvaška, Madžarska, Romunija, Bolgarija
Naložbena pozornost:
  • MSP in midcaps podjetja
Kapitalski vložek:
  • 2-7 milijonov EUR
Časovni okvir naložbe:
  • 5-7 let

Naložbe

Osredotočamo se na naložbe v razvijajoča se, inovativna in hitro rastoča MSP in midcaps podjetja, ki imajo sedež ali opravljajo poslovanje predvsem v Sloveniji in na Hrvaškem.

ALFI PE
Trival antene d.o.o.
ALFI Kids d.o.o.
Medilab d.o.o.
A-vet d.o.o.
Prevent & Deloza d.o.o.
A+VET d.o.o.
MDT&T d.o.o.
ZVC Lipej-Šerbec d.o.o.
Veterinarska bolnica Slovenska Bistrica d.o.o.
Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah d.o.o.
Vemo Trade d.o.o.
Elektronički računi d.o.o.
ALFI PE Growth
Paradajz d.o.o.
Proteini.si d.o.o.
Zobozdravstvo diamant d.o.o.
Golden Tree d.o.o.
Diverto d.o.o.
Eko papir d.o.o.

Ekipa

ALFI PE, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o., zaposluje strokovnjake iz finančnega sveta ter ima dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev RS za upravljanje alternativnih investicijskih skladov.

Miran Kovač

Direktor in član NO

Tone Pekolj

Direktor in član NO

Mojca Pogačar

Investicijski Manager

Žiga Cajzek

Investicijski Manager

Tjaša Legat Rozina

Finančni analitik

Marko Nemanič

Finančni analitik in kontroler

Barbara Flere

Finančni analitik

Novice

Aplikacija za vlagatelje