Sklad zasebnega dolga

O skladu

Sklad ALFI PD, Specialni investicijski sklad, je glede na kompleksnost oziroma značilnosti naložb, v katere nalaga svoja sredstva, opredeljen kot sklad zasebnega dolga. Strategija Sklada je usmerjena v financiranje razvoja Mikro, majhnih in srednje velikih podjetij (MSP) in Majhnih Mid-cap podjetij.

 

Sklad v prvi vrsti investira v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški, lahko pa tudi v drugi državi članici Evropske Unije.

 

Kaj financiramo?

  • Financiranje rasti in razvoja podjetja
  • Obratni kapital in investicijsko financiranje (CAPEX)
  • Financiranje prevzemov in konsolidacij lastništva
  • Premostitveno financiranje
  • Projektno financiranje (infrastrukturni projekti)
  • Ostalo

Ponujamo najrazličnejše oblike posojil: zavarovana posojila, nezavarovana posojila kot tudi mezzanine posojila. Oblika in pogoji posojila so prilagojeni vsakemu financiranju posebej.

Od 0,25 mio EUR dalje

Kratkoročna in dolgoročna posojila z ročnostjo do 7 let

Amortizacijski načrt odplačila (vključujoč morebitni moratorij) oblikujemo tako, da ustreza finančnim zmožnostim vašega podjetja / projekta

Fiksna ali variabilna obrestna mera. Pripadajoči stroški praviloma vključujejo stroške odobritve

Naše prednosti

Fleksibilnost

Sposobnost izvesti financiranje najkompleksnejših situacij

Strukturiranje

Sposobnost strukturiranja financiranja za doseganje še tako specifičnih potreb in ciljev podjetja

Individualni prilagojen pristop

Osredotočenost in individualen pristop k vsakemu podjetju in njegovim potrebam po financiranju

Direktna komunikacija

Tekom postopka odobritve poteka komunikacija direktno z odločevalci

Hiter odzivni čas

Odzivni čas je odvisen od kompleksnosti financiranja, praviloma pa so odobrena sredstva podjetju na voljo v 2 do 4 tednih 

Zaupnost

Na postopku odobritve financiranja dela majhna ekipa s poudarkom na zaupnosti informacij

S skrbno izbiro naložb ter njihovim učinkovitim upravljanjem zagotavljamo maksimiranje vloženih sredstev.​

Ekipa

Upravljavec Sklada je družba ALFI PD, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o., ki zaposluje vrhunske strokovnjake iz finančnega sveta.

Rok Ambrožič

Direktor

Miha Štepec

Direktor

Blaž Lenassi

Upravljavec tveganj

Edina Merdanović

Upravljavka naložb

Novice

Aplikacija za vlagatelje