Skupina vodilnih alternativnih investicijskih skladov v regiji.
0
naložb
0 m EUR
sredstev v upravljanju
0 +
vlagateljev

O ALFI SKLADIH

Skupina vodilnih alternativnih investicijskih skladov v regiji.

Z več kot 500 milijoni evrov sredstev v upravljanju smo pozicionirani kot skupina vodilnih alternativnih investicijskih skladov v Sloveniji. Geografsko smo primarno osredotočeni na naložbe v Sloveniji in na Hrvaškem, sekundarno pa v Srbiji, Severni Makedoniji, BiH in Črni gori.

ALFI Skladi so bili ustanovljeni leta 2017 kot del skupine KF Finance. Pri delu na številnih transakcijah v regiji smo opazili, da mnoge naložbene priložnosti ostajajo neizkoriščene, saj so za tuje vlagatelje premajhne, hkrati pa je bil lokalni kapitalski trg preplitek, da bi naslovil vse te priložnosti. Zato smo združili naše znanje in zaupanje zasebnih vlagateljev ter ustanovili prvi sklad, ki je naslavljal primanjkljaj na trgu slabih posojil. Kot kredibilnega partnerja so nas prepoznali tudi institucionalni investitorji (banke, zavarovalnice, pokojninski skladi) ter EIF (Evropski investicijski sklad), s širšo bazo vlagateljev pa smo razširili tudi nabor naložbenih strategij.

0
naložbenih razredov
0 %
neodvisni
0
članov ekipe

Vodstvo

Matjaž Filipič

Ustanovitelj & Direktor

Bojan Kunovar

Ustanovitelj & Direktor

Ika Krevzel Panić

COO

Skladi

ALFI

Slabe terjatve

ALFI PE

Zasebni kapital

ALFI PD

Zasebni dolg

ALFI RE

Nepremičnine

ALFI Renewables

Obnovljivi viri energije

ALFI SKLADI d.o.o.

Verovškova ulica 55A
1000 Ljubljana, Slovenija

ALFI SKLADI d.o.o. © Vse pravice pridržane